Velkommen til AksjeInvest. Her vil jeg skrive om investeringer, da primært i aksjer og egenkapitalbevis, men også noe om opsjoner, warrants, og fond.

Mitt mål er at AksjeInvest skal være en side for alle som interesserer seg for privatøkonomi, da særlig investering i verdipapir. Det vil publiseres generelle tråder om hvordan du går frem for å investere, hvordan du finner selskaper, hvordan disse verdivurderes. Jeg vil også utføre selskaps-, bransje-, og markedsanalyser. Dersom du har et interessant selskap du mener er verdt en nærmere titt, send gjerne inn en beskjed.