Sevan Drilling

Første juli 2014 var dagen det hele begynte. Oljeprisen endte ned 3 dollar fra uken før, men nedgangen hadde så vidt startet. I løpet av det neste halvåret skulle prisen gå fra 111 dollar fatet til 49. Der gjorde den et kort hopp opp til 66 dollar i begynnelsen av mai før den igjen vendte snuten nedover. Januar 2015 traff oljeprisen den foreløbige bunnen under 30 dollar. Per i dag ligger oljeprisen på 52,51 dollar fatet, men kan Sevan Drilling komme seg helskinnet ut av dette?

Mange oljeselskaper har slitt, en del har gått konkurs og de aller fleste har nedbemannet. Men i kjølvannet av dette bør det være mulig å gjøre et godt kjøp eller to? Jeg tror ikke Sevan Drilling er en av dem.

Selskapet opererer, i følge dem selv, tre av verdens mest avanserte dypvannsrigger, med en fjerde i produksjon. Den fjerne riggen er per nå forventet levert i juni 2020, men jeg tror vi kan se ytterligere utsettelser, og har regnet dette inn i verdsettelsen. Verftet kan imidlertid kansellere utsettelsen 1. juli 2018 og 1. juli 2019, mot at de betaler en avgift på USDM 1.

Regnskapet

For de to neste årene er jeg pessimistisk, kanskje litt vel mye, men jeg har regnet med at inntektene vil synke henholdsvis 20 prosent og 10 prosent for 2017 og 2018. For 2019 til 2021 har jeg antatt en vekst i inntektene på fem prosent årlig, med langsiktig vekst under to prosent. Selskapets driftskostnader har i årene 2013 til 2016 variert relativt mye, mellom 35 og 11 prosent. Jeg har regnet med at disse vil ligge rundt 30 prosent i 2017 og på fem års sikt vil det konvergere ned mot 26 prosent. Lønnskostnadene har de siste årene variert mellom 35 og 19 prosent. Jeg legger til grunn at lønnskostnadene vil være 22,5 prosent i år, før det vil stige noe og være likt de neste tre årene på 25 prosent. I 2021 har jeg regnet med en lønnskostnad på 27,5 prosent.

Selskapets av- og nedskrivinger utgjør en stor kostnad da lavere oljepris fører til lavere rater på oljeriggene. Dette senker igjen verdien av riggen, og følgelig må store nedskrivninger foretas. Et stort spørsmål i ethvert oljeservice-selskap er om riggverdiene er nedskrevet tilstrekkelig og om det kan komme reverseringer om oljeprisen stiger igjen. Andre driftskostnader antas å ligge på 25 prosent i 2017 før det gradvis synker mot 17,5 prosent.

Sevan Drilling har også stor gjeld, og med det kommer høye rentekostnader. I 2016 rapporterte selskapet rentekostnader på 37,3 MUSD, og andre finansielle kostnader på 31,7 MUSD. Dette kan føre selskapet inn i vanskeligheter. For perioden 2017 til 2021 har jeg estimert rentekostnader fra 38 MUSD til 24,7 MUSD. Andre finansielle kostnader er estimert til å være rundt 19 MUSD de første tre årene, før det vil synke ned mot 10 MUSD i 2021.

Resultat

Dette er ingen lystig lesning, dersom mine anslag slår til, men de dundrende underskuddene fra perioden 2011 til 2016 vil heldigvis synke. For 2017 antas underskuddet til 80MUSD, før det vil gradvis bevege seg mot 21,7 MUSD i 2021. Ved utgangen av perioden har Sevan opptjent egenkapital på -546 MUSD.

Balansen

De viktigste eiendelene i selskapet er selvsagt boreriggene. I forrige årsrapport verdsettes de til 1 411,10 MUSD, ned fra 1 566,1 MUSD året før. Jeg antar at avskrivningene fortsetter, og i utgangen av perioden verdsettes riggene til 1 152 MUSD. Dette avhenger av at levering av den siste riggen, som jeg allerede har nevnt, utsettes ytterligere.

Bortsett fra riggene satt selskapet med 51,4 MUSD i varelager, noe som antas å synke ned mot 30 MUSD. For at jeg skulle kunne investere i Sevan Drilling skulle jeg gjerne sett en større krigskasse, de sitter nemlig bare på 26 MUSD i kontanter, og forventes ikke å være nevneverdig forandret de neste fem årene.

Selskapet har innskutt egenkapital på 716,50 MUSD, men opptjent egenkapital er per utgangen av 2016 på – 400 MUSD.

Og nå til den store, skumle delen av balansen i Sevan Drilling, nemlig gjelden. Ved utgangen av 2016 hadde selskapet over 1 242 MUSD i gjeld. I løpet av estimeringsperioden forventer jeg at dette går noe ned, men holder seg over 1 100 MUSD. For å finansiere driften trengs det nok også et nytt lån på rundt 40 MUSD i 2021.

Kontantstrømmen

Selskapets frie kontantstrøm har vært negativ de siste fire årene, og jeg tror den vil være det også de neste fire. I 2021 har jeg regnet meg frem til en positiv kontantstrøm på ca 23 MUSD, dette hjelpes ene og alene av lånet jeg har lagt inn dette året. Selskapets positive kontantstrøm fra drift kommer allerede i år 2019, men dras ned av høye avskrivninger i overskuelig fremtid. I følge hjemmesiden til selskapet har de bare kontrakt på en av fire rigger. En ny avtale på en eller to av riggene vil bedre situasjonen betraktelig.

Konklusjon

Sevan Drilling, med sin majoritetseier Seadrill, er i en utfordrende situasjon. Selskapene har stor gjeld. Den pågående restruktureringen i Seadrill kan påvirke kursen mye da de tidligere har både vært lånegiver og kausjonist ved selskapets gjeld. Jeg har lagt til grunn en lav diskonteringsfaktor, med en tilsvarende lav langsiktig vekst, og får en forventet aksjekurs på 1,91 kroner. Dette er ned 38,69 prosent fra dagens nivå.

Dersom diskonteringsfaktor og langsiktig vekst endres vil dette være de passende aksjekursene.

Du finner mine andre analyser her.

SEVDRBS3 SEVDRBS2 SEVDRBS1 SEVDRIS SEVDROverview SEVDRFCF2 SEVDRFCF

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 tanker om “Sevan Drilling”