100% aksjer til du blir myndig!

Mange sparer for sine barn, noen i aksjefond og andre i bankkonto. Bjørn Erik Sættem, Christian Ringen og Anders Skar i Nordnet har benyttet sommeren til å regne på hvor lønnsomt det er å spare i aksjefond med 40 års sparehorisont og 10 års utbetalingsperiode. Innlegget heter 100% aksjer til du dør, og finnes her. Dersom man sparer til barn er gjerne både sparehorisonten og utbetalingstiden betraktelig kortere. Jeg ble inspirert av folkene i Nordnet, og har derfor kikket på hva som skjer om vi tar månedlig innskudd over 10 år, og utbetaling 30 dager etter siste innskudd. Dette er «100% aksjer til du blir myndig!»

Sparing for barn

Mange foreldre og besteforeldre sparer for sine barn og barnebarn. Med historisk lave renter på sparekonto bør aksjefond være et naturlig alternativ for alle som sparer langsiktig. Fordelen her er at sparingen gjerne har lang horisont, enten barnet skal disponere kontoen alene når det fyller 18 år, om det skal benyttes på førerkort og moped, eller boligkjøp senere. Dette påvirker selvsagt også hvordan man skal spare. Dersom poden ønsker å sette alle konfirmasjonspengene i aksjefond når han eller hun er 14 år, for å så ta de ut på 18årsdagen vil ikke dette være ideelt. Sbanken mener at man bør ha en sparehorisont på minst 5 år for å spare i fond, jeg ville nok helt mer mot 10 år.

Når du først har bestemt at du skal spare for dine barn kommer en sentral problemstilling opp. Skal du spare i ditt navn, og på denne måten disponere når barnet får tilgang til pengene? Eller bør du kanskje opprette en separat konto i barnets navn? Det finnes flere fordeler ved å spare i eget navn. Blant annet vil du fritt disponere midlene, det begrenser heller ikke barnets mulighet for stipend når den tid kommer. Ulempen er at midlene inngår i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død. Dersom du sparer i barnets navn vil midlene selvsagt ikke inngå i boet. Ulempene ved å spare i barnets navn er redusert stipend fra Lånekassen, samt at fylkesmannen kan overta forvaltningen av pengene dersom formuen er større enn 2 ganger folketrygdens grunnbeløp, for tiden 193 766 kroner. Det er fordel og ulemper ved begge alternativ her, og hva som er best for dere kommer an på deres situasjon. Jeg anbefaller deg å ta kontakt med din bankrådgiver.

Sparekonto eller fond?

Om du bør plassere barnets sparing i fond eller sparekonto kommer an på din situasjon. Dersom du har en sparehorisont på mindre enn 10 år, eller kan komme til å trenge pengene i løpet av denne tiden, anbefaler jeg sparekonto. Dersom du tror at du kan ha behov for deler av pengene, kan en fordeling mellom 25 prosent på sparekonto og 75 prosent i fond være lurt. I resten av denne posten vil fokuset ligge på langsiktig sparing. I denne regneøvelsen har jeg tatt utgangspunkt i månedlig sparing i fond og sparekonto i 10 år, og uttak av hele summen én måned etter siste sparebeløp.

En gulrot staten har gitt de unge er Boligsparing for Unge. For å få fullt utnyttet det mulige skattefradraget på kroner 5000 må en tjene minst 74 650 kroner. Skatteetaten har laget en skattekalkulator en kan bruke her hvor man kan finne ut hvor mye som bør spares i BSU. Altså bør maksimalt innskudd på BSU være (Lønn – 54 600)/0,8. Merk at dette kun gjelder dersom man har nok år til å fylle opp BSU på.

Høyrentekonto

Bankene har gått mer og mer bort fra å bruke navnet «Høyrente», noe som er forstålig all den tid renten hos DNB kun er 1,20 prosent, Danske Bank tilbyr 1,25 prosent, mens Nordea gir deg 0,6 prosent rente og kun 12 gebyrfrie uttak per år. Banken som gir deg høyest rente uten bruksbegrensninger er sparesmart.no (En del av Eika), med «hele» 1,70 prosent rente. Dersom man sparer barnetrygden hver måned i 10 år vil resultatene se slik ut

Som vi ser er det ganske liten forskjell. Faktisk skiller det kun 7000 kroner mellom sparsmart.no og Nordea. Hvis vi derimot ser på 18 års sparing kan vi skimte litt større differanser.

Nå skiller det hele 23 682 kroner mellom de to bankene. Den som virkelig er spennende er den blå kurven. For å regne ut denne har jeg benyttet den annualiserte avkastningen på Oslo Børs hovedinndeks fra 02.01.1997 til og med 24.08.2018.

Sparing i fond

Som vist over av grafen gir fondssparing historisk sett mye høyere avkastning enn banksparing. Med dagens rentenivå vil man faktisk kunne forvente 7,53 prosent meravkastning ved å spare i aksjefond versus bank. Gjennomsnitt gir oss en del informasjon, men jeg ønsket mer. Jeg hentet derfor ned statistikk over OSEBX-kursen fra Netfonds. Siden jeg ønsket 10-årsperioder med månedlig innskudd sitter vi igjen med 142 porteføljer. Periodene inneholder både IT-boblen, Finanskrisen, Gjeldskrisen, oljeprisfall og Brexit, selv om ikke én portefølje vil dekke alle disse.

Jeg har tatt utgangspunkt i at sparebeløpet er satt lik barnetrygden, altså 970 kroner i måneden for hele perioden. I gjennomsnitt ville hvert barn satt igjen med 82 043,38 kroner i fortjeneste, omtrent 70,5 prosent avkastning. Dette er noe mer enn median, som ligger på 70 091,50 kroner. I kun to av tilfellene, 1,4 prosent, ville sparingen gitt negativ avkastning.

For å ha et sammenligningsgrunnlag har jeg, som Nordnet, sammenlignet med statsobligasjoner. Fasiten er da at fondssparing gir bedre avkastning i 95,07 prosent av tilfellene, mens kun syv av de 142 periodene i datasettet gir negativ avkastning. Gjennomsnittlig meravkastning på fondssparing fremfor sparekonto er hele 58 255,91 kroner, mens medianen er 48 368,93 kroner.

Men hvilket fond?

Dersom du velger å gå for aksjefond til dine håpefulle står du ovenfor nok et utfordrende valg, nemlig hvilket fond skal du velge? Jeg er en svoren tilhenger av indeksfond med så lave kostnader som mulig. Her må jeg bare trekke frem Nordnets Superfond. Dette er et indeksfond som sikter mot å speile OBX, som er de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs. Fondet er helt uten avgifter, og det finnes tilsvarende fond for Sverige, Danmark, og Finland, dersom du ønsker å spre risikoen.

Nå har du forhåpentligvis valgt å spare i fond, og kanskje du har valgt Superfondet fra Nordnet eller andre fond med lav kostnad? Så er spørsmålet hvor mye du skal spare? Det må være helt opp til den enkelte, og min innstilling er at alt er bedre enn ingenting. Superfondene til Nordnet, og 672 andre fond de tilbyr, har en minstetegning på 100 kroner eller mindre.

Hvordan er det beregnet?

Dersom du er spesielt interessert i børs og finans, som meg. eller bare vil kontrollsjekke mine beregninger, så vil jeg gå gjennom stegene nedenfor.

Jeg tok utgangspunkt i at det ble kjøpt andeler i OBX første dag hver måned. Dersom denne dagen falt på en helg eller helligdag ble siste tilgjengelige sluttkurs benyttet. Det ble også antatt at hele summen kunne brukes til å kjøpe andeler, med de fraksjoner som måtte med følge. Alle andelene ble solgt til stengningskurs 30 dager etter siste innskudd. Data for OBX strekker seg tilbake til 02.01.1997, for enkelhets skyld hadde første portefølje startdato 01.01.1997, med samme kurs som dagen etter. Det ble så laget én portefølje for hver måned frem til og med 01.10.2008, totalt 142 porteføljer.

Ta gjerne en titt på min portefølje. Den vil nå liveoppdateres!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

3 tanker om “100% aksjer til du blir myndig!”