AksjeInvest-modellen for tredje kvartal

I slutten av 2016 lagde jeg et kjapt ratingsystem i Excel, og dette har gitt gode resultater. Som et forsøk ønsker jeg å legge det ut her, mest for min egen del, husk at ingen av innleggene her må tolkes som kjøps eller salgsanbefaling.

Modellen henter ned all tilgjengelig informasjon fra Nordnet på Nasdaq OMX Stockholm. Dette omfatter siste aksjekurs, historisk avkastning og nøkkeltall. Dette betyr at modellen, og følgelig jeg, stoler blindt på at tall oppgitt er korrekte, noe de nødvendigvis ikke er.

Jeg har nå testet modellen for meg selv i både første og andre kvartal i år, og modellen har vist gode resultater. Det publiseres her av to grunner. Én, jeg må stå for det modellen viser, funker den ikke er det greit, gir den gode resultater videre er det fantastisk. To, den har gitt avkastning på nesten 40 prosent til nå i år, og dersom dette fortsetter ønsker jeg å ha dette som en del av min portefølje.

Modellen for Andre kvartal 2017

Modellen plukket ut 10 aksjer basert på et ratingtall jeg regner ut. Disse vektes likt ved inngangen til perioden og ingen rebalansering finner sted i løpet av kvartalet.

Dessverre har jeg ikke oversikt over aksjene som ble plukket ut ved nyttår, men det ga en avkastning på over 30 prosent. Dette er da ikke justert for utbytte, markedets avkastning eller valutakurs.

Modellen ble kjørt igjen 30. Mars, og plukket ut ti selskaper som i snitt skal gjøre det bedre enn markedet. Gjennomsnittsavkastningen på disse aksjene ble 4,76 prosent, markedet steg med 2,91 prosent og den norske kronen styrket seg mot den svenske med 3,37 prosent. Total er avkastningen da 8,13 prosent, en meravkastning i forhold til den svenske børsen på 1,86 prosent. Dersom det er ønskelig fra dere kan jeg også lage en lik modell for det norske, danske, finske eller andre noterte aksjer i Sverige.

Avkastningen på aksjene i porteføljen for andre kvartal 2017 varierte mellom -11,36 prosent og 32,85 prosent. Av dette steg fem aksjer i verdi mens fem aksjer sank i verdi. Nettopp dette er grunnen til at modellen inneholder 10 aksjer, fordi den ikke er idiotsikker. Jeg merker meg også at aksjene med høyest rating tilsynelatende synker i verdi, mens aksjene med lavere rating øker mye i verdi. Dersom dette er gjentagende bør modellen endres på for å utelate ekstreme verdier eller finne optimale verdier.

Modellen for Tredje kvartal 2017

Dessverre hadde jeg ikke mulighet til å kjøre modellen siste handelsdag i andre kvartal. Dette fører til at ratingen for tredje kvartal baserer seg på aksjekursen per i dag. Til tross for dette er kjøpskursene er satt til aksjekursen 30. Juni, kurtasje er ikke medregnet.

Aksjene som ble plukket ut for dette kvartalet er følgende

Som du ser går 7 av de 10 selskapene igjen fra forrige kvartal, med G5 Entertainment som den nest beste aksjen da, og veksten har fortsatt.

Grunnen til at modellen igjen velger de samme aksjene avhenger av flere ting. For det første, de fire øverste hadde negativ avkastning, og nøkkeltallene som benyttes er mest sannsynlig like. Dette vil gi en høyere rating enn forrige periode. G5, Hexatronic og FormPipe har hatt god utvikling i aksjekursen, men modellen anser fortsatt disse aksjene som rimelige. Invisio, Volati og Karo Pharma er de nye i modellen.

Indeksen har hatt god utvikling de siste to ukene, mens aksjene jevnt over presterer dårlig. Det eneste unntaket er som nevnt G5. Jeg er i hvert fall spent på utviklingen videre, og håper du blir med.

For øvrig

Etter jeg kjørte modellen 30. Mars valgte jeg ut én av de ti aksjene, helt tilfeldig. Gjett hvilken! Feelgood, aksjen som presterte nest dårligst og lå nest øverst. Siden modellen fortsatt regner med at Feelgood vil være en god aksje har jeg valgt å beholde den.

Følg meg gjerne på Shareville her.

Og mine analyser av Kid og XXL.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *