Aksjeklasser – Hva har det å si?

Jeg har fått spørsmål om forskjellige aksjeklasser, og hvorfor et selskap kan ha dette. Jeg vil forklare hva som kan være forskjellen, hvorfor de er forskjellig priset og hva det har å si for deg som investor.

For det første, et selskap kan velge å utstede ulike aksjeklasser, de vanligste er A- og B-aksjer eller vanlige aksjer og preferanseaksjer. I forbindelse med børsnotering av Snapchat (Ticker: SNAP) valgte gründerne å utstede aksjer uten stemmerett. På denne måten får selskapet inn ny kapital uten at nåværende eiere må gi fra seg stemmerett.

A- og B-aksjer

Noen selskaper velger å utstede A-aksjer og B-aksjer, men hva skiller de? Antall stemmeretter per aksje, men til hvilket forhold er opp til selskapet. Det normale er at én A-aksje gir ti, fem eller to stemmerettigheter, mens B-aksjen gir én stemme per aksje. For å knytte dette opp mot et eksempel, se på Carlsberg, som har både A- og B-aksjer notert i København. I skrivende stund er prisen per A-aksje 696,50 DKK, mens B-aksjen ligger på 709 DKK. Men, jeg sa jo nettopp at A-aksjen har flere stemmerettigheter? Og det er også tilfellet for Carlsberg, der A gir 20 stemmerettigheter mot B sine to. Men her skilles det også på utbytte. B-aksjens utbytte går foran A-aksjens, og investorene verdsetter tydeligvis utbytte over stemmerettigheter. Ikke overraskende, da den gjengse investor ikke har tilstrekkelig antall aksjer til å påvirke generalforsamlingen uansett. Når man tar en titt på eierstrukturen i Carlsberg blir dette enda klarere. The Carlsberg Foundation sitter nemlig på 75 prosent av stemmerettighetene selv om de bare eier 30 prosent av aksjene. Det betyr at resterende investorer, som eier hele 70 prosent av selskapet kun har 25 prosent stemmer!

Så, skiller det noe i utbytte?

For å finne ut av dette tar vi en titt på historisk utbytte for henholdsvis A- og B-aksjen. Siden 1992 har det ikke vært avvik i utbytte en eneste gang, det eneste året det ikke ble betalt ut utbytte var i år 2000, men det gjelder for begge aksjeklassene. For A-aksjen fant jeg data tilbake til 1988, og frem til og med 1991 betalte A-aksjen utbytte på 15 DKK. Uten at jeg finner noe eksakt data på dette antar jeg at det var en aksjesplitt i 1991 som splittet hver Carlsberg-aksje i én A-aksje og fire B-aksjer.

Så, om vi da ser bort i fra perioden før 1992, har selskapet betalt ut likt utbytte for de forskjellige aksjeklassene. Om det da er verdt å betale DKK 12 kroner mer, når utbyttet ikke er forskjellig, for være opp til den enkelte. Jeg valgte å plassere nesten 50 prosent av min portefølje i Carlsberg A.

Hva er «preferred«-aksjer?

Noen selskaper, har også valgt å skille aksjeklassene mellom vanlige (såkalt common shares) og preferred shares (PREF). Et naturlig eksempel her vil være SAS, aksjen er notert i tre markeder og to aksjeklasser. Den vanlige aksjen, er notert i Norge, Sverige og Danmark, mens preferanseaksjen kun er notert i Sverige.

Hva er forskjellen?

Preferanseaksjer går foran vanlig aksjer ved likvidering av selskapet. Altså, om selskapet går konkurs er utbetaling av selskapets kontanbeholdning etter salg av alle eiendeler som kan selges som følger; ansatte, staten, kredittinstitusjoner, obligasjonseiere, eiere av preferanseaksjer, og til slutt eiere av vanlige aksjer.

I SAS sitt tilfelle er utbytte også forskjellig mellom de to aksjeklassene, der preferanseaksjen får fire utbytter á 12,50 SEK, mens eiere av den vanlige aksjen ikke mottar utbytte. For å sammenligne, SAS-aksjen notert i Sverige koster per dags dato 18,20 SEK, mens preferanseaksjen koster 544 SEK og har betalt ut konstant utbytte de siste tre årene. Utviklingen i SAS AB har vært 50,82 prosent de siste tre årene, mens preferanseaksjen har gått opp 30,22 prosent. Legges utbytte til som avkastning er avkastningen på over 65 prosent.

Hva bør du velge?

Svaret her, som du ofte kommer til å oppleve på denne bloggen er, det kommer an på. Investerer du primært for utbytte er det selvsagt en fordel å kjøpe preferanseaksjer dersom det er mulig, noen ganger er det også helt nødvendig. Gitt at begge aksjeklassene betaler utbytte, som med Carlsberg, anbefaler jeg at du kjøper den rimeligste, dersom høy

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 tanker om “Aksjeklasser – Hva har det å si?”