Corus Entertainment

Da jeg startet på listen over aksjer som betaler månedlig utbytter var det ett selskap som fanget min oppmerksomhet. Nemlig Corus Entertainment. Selskapet har betalt månedlige utbytter i en årrekke, men annonserte i fjor et kutt i utbyttet på nærmere 80 prosent. Alikevel har jeg tatt en titt på selskapet, da det kan være en kilde til fremtidige månedlige utbytter. Selskapet ble grunnlagt i 1999, og var da en spin-off fra Shaw Communications, et av selskapene på listen over månedlige utbytter. Fortsatt eier Shaw Communications 40 prosent av Corus, denne andelen er imidlertid søkt solgt.

Grovt sett kan vi dele Corus Entertainment sine forretninger i tre. Disse er TV, radio, og innhold. Selskapets portefølje av TV-kanaler omfatter blant annet Oprah Winfrey Network Canada, Food Network Canada, National Geographic og Disney Channel Canada. Selskapet har også en portefølje på 39 radiostasjoner, som i følge dem selv er lokalisert i åtte av de ti største markedene. Stasjonene dekker et bredt spekter, fra nyheter og talkshow, via jazz til country og rock.

Personlig synes jeg den siste delen av Corus er den mest spenende, nemlig innhold. Innholdet selges til tv-kanaler i mer enn 160 land og produseres under en rekke navn. Nelvana er en av verdens ledende produsenter og distributører av animerte barnefilmer og relaterte produkter. Corus eier også Kids Can press, landets ledende utgiver av barnebøker. Toon Boom inngår også i selskapet, en verdensledende produsent software til digital innholdsproduksjon.

Finansielt

Den siste tiden har selskapet falt mye på børsen, og aksjen er ned henholdsvis 18, 48 og 76 prosent i løpet av ett, tre og fem år. I utgangspunktet vil dette være faresignal nok i seg selv, men jeg synes aksjen fortjener en gjennomgang. De siste ti årene har selskapet økt inntektene med 7,64 prosent årlig. Veksten kan i stor grad skyldes oppkjøp, særlig av Shaw Media i 2016. Det er derfor rimelig å anta en lavere og mer stabil vekst i årene fremover. Dessverre har ikke resultatet fulgt samme vekstrate som inntektene. Selskapet opplever stor variasjon i resultatet, med resultatmarginer mellom -46 og 22 prosent.

Ettersom Corus har avvikende regnskapsår som går fra 01.09 til 31.08 er deres foreløpig siste regnskapsår 2017/2018. Dette året er også deres dårligste. Regelmessig gjennomføres det en «impairment test» på selskapets eiendeler. Her sammenlignes potensialet for fremtidig kontantstrøm med den bokførte verdien. Dersom den bokførte verdien er høyere enn bidraget til kontantstrømmen må det foretas en nedskrivning. I tredje kvartal 2018 måtte selskapet ta en nedskrivning på 1 milliard på goodwill knyttet til tv-programmer. Dette reduserte selvsagt resultatet tilsvarende, og resultatet endte på minus 758 millioner for regnskapsåret, ned 982 millioner fra året før. Tapet fører da til en lavere egenkapital, og således høyere gjeldsgrad. Sett bort fra engangseffekter ville resultatet for 2017/2018 gitt et resultat på 241 MCAD, og EPS på 1,14.

Utvikling

Som sagt har selskapet opplevd en solid vekst, fra 751 MCAD i omsetning i 2013 til 1647 MCAD i 2018. Veksten kan i stor grad knyttes til oppkjøpet av Shaw Media i 2016, dette kostet selskapet 1,85 milliarder CAD. I 2016 og 2017 ble veksten derfor over 43 prosent årlig. Oppkjøpet ble finansiert gjennom opptak av langsiktig gjeld og utstedelse av nye aksjer. Gjeldsgraden steg derfor fra 0,85 i 2015 til 1,25 i 2016. Opprinnelig skulle gjelden som ble tatt opp i forbindelse med dette oppkjøpet betales tilbake i april 2019 og april 2020. Etter en avtale om utsettelse skal nå 1533 MCAD betales ned i november 2021, mens resterende 766 MCAD skal betales ned i november 2022. For denne utsettelsen betaler selskapet en rente på 1,5 prosent kvartalsvis.

Som nevnt innledningsvis annonserte selskapet et kutt i utbyttet på nærmere 80 prosent i juni. Dette vil forbedre kontantstrømmen med rundt 160 MCAD for 2018/2019 alt annet like. En positiv ting å dra med seg er at selskapet har opplevd en stigende kontantstrøm fra 2009 til 2018, untatt i år 2013. Den årlige veksten har her vært 12,6 prosent i gjennomsnitt.

Corus Entertainment opplevde også en reduksjon i inntekt fra sine segmenter fra 2017 til 2018. Her falt inntekter fra fjernsyn med 1,99 prosent, og inntekter fra radio sank med 0,8 prosent. Kostnadsreduksjonen i tv-segmentet var 0,82 prosent, mens for radio var det hele 1,8 prosent. Totalt falt altså profitten med 3,61 prosent. I kvartalsrapporten for første kvartal i regnskapsåret 2018/2019 kan vi se at inntekten mot samme kvartal året tidligere har steget. For fjernsyn har inntektene steget 2,58 rpsoent, mens profitten for segmentet har steget hele 9,46 prosent.

Marginen er derfor 43,3 prosent mot 40,58 prosent tidligere. Radio opplever derimot en liten nedgang på 1,53 prosent i inntekter og 3,76 prosent i profitt. Da radio kun utgjør 8,8 prosent av selskapets omsetning endte kvartalsveksten på 2,2 prosent. Profitten økte med 8,48 prosent og marginen ble 42,26 prosent mot 39,82 prosent året før. Det er viktig å merke seg at det kun er direkte kostnader som tas med i utregning av marginen. Kostnader til ledelsen, rentekostnader, avskrivninger og andre kostnader selskapet vil pådra seg inngår altså ikke.

Grafene er hentet fra selskapets årsrapport 2017/2018.

Mine tanker om selskapet

Jeg vil absolutt følge nøye med på Corus Entertainment i fremtiden. Selskapet har solide inntekter, og sett i forhold til de siste årene ser aksjekursen lav ut. Jeg antar at veksten vil avta fra gjennomsnittet de siste 10 årene, og har satt 2,75 prosent vekst om et fremtidig mål. Det er imidlertid ikke til å stikke under en stol at selskaper som Netflix og Disney stjeler seere fra linær-TV. Det er derfor essensielt at Corus Entartainment opprettholder produksjonen av innhold, og på denne måten binder seerne til sine kanaler.

Justert margin for 2017/2018 er på 14,68 prosent, mens marginen for 2016/2017 og 2015/2016 er henholdsvis 13,35 prosent og 13,11 prosent. Jeg antar at 13,5 prosents margin for de neste tre årene kan være sannsynlig. Dette ligger også ett prosentpoeng under marginen for første kvartal i 2018/2019. Dette gir derfor EPS på 1,06, 1,05 og 1,04 for de neste fire årene og gir en forward PE på 5,4. Dersom dette skjer vil vi nok også se en økning fra dagens årlige utbytte på 0,24 CAD per aksje. Jeg er derfor avventende, men foreløpig positiv til selskapet.

Grafene er hentet fra selskapets årsrapport 2017/2018.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 tanker om “Corus Entertainment”