Cxense – Deliver what people want

Om Cxense

Etter at Fast ble solgt til Microsoft tidlig i 2008 dro en del av de ansatte på en liten tur for å feire salget og i 2010 så Cxense dagens lys. Selskapet samler, strukturerer og presenterer data vi forbrukere legger igjen på ulike nettsider. For tiden dekker de over 6000 nettsider for 350 kunder, med over én milliard unike brukerprofiler. Noen av de største kundene er Aeon, Wall Street Journal, South China Morning Post og NBC.

Cxense har seks forskjellige systemer for salg, Insight, DMP, Content, Video, Display, og Maxifier.

  • Insight er, i korte trekk, en enkel Google Analytis. Kundene får oversikt over trafikk til nettsiden, hvor de kommer fra og hvor lang tid de bruker. Dette er det enkleste produktet i porteføljen.
  • DMP er en videreutvikling av Insight, der kundene blant annet kan sikte annonser inn på besøkende etter alder, geografi, plattform og lignende.
  • Content samler og analyserer brukerdata, for å kunne fremheve saker som interesserer leseren.
  • Video, kan i tillegg til det navnet viser til, analysere og indeksere filmer. Stort mer spennende er det ikke.
  • Display er fullt integrert med DMP, og gir kundene ytterligere muligheter, blant annet detaljerte rapporter i real-time.
  • Maxifier optimerer nettsidens innhold, gir kundene mulighet til å simulere brukere og kampanjer, og gir kundene mulighet til å predikere en kampanjes effektivitet.

Ettersom data blir stadig viktigere, og mer verdifullt for selskaper, ser Cxense sine løsninger spennende ut. Det å få maksimalt ut av hver markedsføringskrone, og treffe rett forbruker er essensielt for selskaper.

Regnskap

Selskapet har relativt kort historikk på børsen, etter at de ble notert i 2014, og regnskapet i min modell går bare tilbake til 2013. Selskapet har levert en imponerende topplinje-vekst i perioden, og har økt omsetning fra 23,3 MNOK i 2013 til 143,7m i 2016. Dette tilsvarer en årlig vekst i perioden på 84, 101, 87 og 64 prosent. Det er naturlig å anta at selskapets inntektsvekst vil avta i perioden fremover. Følgelig har jeg regnet med en vekst på henholdsvis 27,5, 20, 15, 10 og 5 prosent i årene frem til og med 2021.

Tidligere har selskapet gått i store underskudd, nå sist 102m for 2016. De siste fire årene er selskapets samlede underskudd rundt 312,5m. På bakgrunn av dette har selskapet satt i gang en restrukturering for å bedre selskapets resultater fremover. Den 14 November meldte selskapet at denne restruktureringen er i rute, og selskapets underskudd for første kvartal i 2017 forventes å ende på 0,5 MUSD, tilsvarende drøye 4 millioner norske kroner. For samme kvartal de to foregående år er underskuddet henholdsvis 2,9 og 1,9 MUSD. For 2017 har jeg regnet med et underskudd på ca 70m, og selskapets første forventede år med overskudd ligger an til å bli 2021.

Kostnader

De største kostnadene for selskapet forventes å være som før er internfakturering. I 2016 stod dette for hele 35 prosent av selskapets kostnader, og utgjorde cirka 80 prosent av inntektene. Fremover forventer jeg at dette synker til 65 prosent av inntektene. Lønningene utgjør rundt 50 prosent av inntektene. Ettersom selskapet er i en oppstartsfase er dette ikke unaturlig, og jeg antar at selskapets kostnader vil øke fra 72 millioner i 2017 til rundt 80 millioner i 2021. Det vil da utgjøre omtrent 30 prosent av selskapets inntekter.

Selskapet har i 2014 og 2015 lave avskrivninger, dette økte i 2016 til nesten 20m. Dette forventes ikke å synke særlig før 2021. Dette grunnet at eiendelene som nå skrives ned har en avskrivningstid på 3 til 5 år, og dette forventes fullført i 2021.

Til å være et ungt selskap har Cxense høye finansinntekter, dette består i stor grad av valutaendringer, og i 2016 også slettede finansielle forpliktelser. Fremover antas disse naturligvis å synke, og vil de neste fem årene utgjøre 3, 2,5, 3, 3 og 2,75 prosent av inntektene. Finansielle kostnader var i 2016 11m, der en nedskrivning på 7m i Emediate ApS. Dette forventes ikke å skje igjen, og finansielle kostnader vil derfor utgjøre ned mot 1,5 prosent av inntektene, tilsvarende 5,8m i 2021.

Ta gjerne en titt på min oversikt over utbytteaksjer.

Balanse

Etter oppkjøpet av av Ramp i 2015 har selskapet en bokført goodwill på 30m. Dette forventes ferdig nedskrevet etter 2020. Andre immatrielle eiendeler er Ramps kunder og teknologi, patenter og lisenser, og FoU.

Matrielle eiendeler utgjør kun 1m, dette forventes å øke fremover. Ettersom selskapet erverver mer data, og dermed trenger større og bedre servere. Innen 2021 er matrielle eiendeler 2 MNOK.

Selskapet har bokført nesten 90m i 2016, og jeg forventer en topp i 2019 på 107m., før det i 2021 vil utgjøre 87m. Cxense har også bokført lån til datterselskaper på rundt 25m. Jeg antar at dette betales ned i løpet av perioden, og at ingen nye lån gis. Utestående lån til datterselskaper vil derfor utgjøre 14m i 2021.

Utenom dette har Cxense investert 42,5m. Jeg antar at disse midlene vil komme selskapet bedre til nytte andre plasser. Dermed vil investeringene de neste fem årene synke til 29m.

Cxense har bokført nesten 45m i fordringer. Som en konsekvens av økte inntekter forventer jeg at dette vil øke, og dermed utgjøre omtrent 61m i 2021. Totalt vil dette være 21 prosent av selskapets inntekt i 2021. De har også en solid kontantbeholdning, som per 2016 utgjør 161m. Etter at selskapet kjørte en rettet emisjon i august 2017 fikk de også inn 40m i nye kontanter forventes det at beholdningen styrkes med nærmere 70m i løpet av de neste fem årene. Dette kan også gjøre selskapet rustet for fremtidige utbytter.

Egenkapital og gjeld

Som nevnt hentet selskapet inn 40m i ny kapital august, dette fører til at underskuddet for 2017 bare drar ned egenkapital med 30m. For de neste årene har jeg ikke regnet med noen nye emisjoner. Egenkapitalen vil derfor synke fra dagens nivå på 365m til 194m i 2021. Bare i løpet av neste 5 årene er samlet underskudd på 211 millioner. Dette kan selskapet utnytte når de i 2022 vil gå i overskudd.

Cxense har i 2016 en gjeld på nesten 80 millioner kroner. Da selskapet er inne i en vekstfase forventer jeg at de har behov for ny kapital antas det å stige til 127m allerede i løpet av 2017. Særlig vil veksten komme i langsiktig gjeld, som for 2016 utgjorde 3,1 millioner, i 2021 har jeg regnet med at 140 millioner i langsiktig gjeld. Også kortsiktig gjeld vil vokse kraftig, fra dagens nivå på 75 millioner, til 131 millioner i 2021.

Kontantstrøm

Selskapet har de siste årene hatt sterke kontantstrømmer, hovedsaklig gjennom emisjoner og ny innskutt kapital. Jeg forventer ikke at dette fortsetter, og for 2017 vil endringen i kontanter utgjøre 17 millioner, da er emisjonen på 40 millioner medregnet. En sterk økning i gjelden vil selvsagt også bedre kontantstrømmen, men alikevel antas det negativ endring i kontanter for 2018 på 35m. I 2019 vil kontantstrømmen igjen være positiv, og kontantbeholdningen bedres med rundt 25 millioner. For 2020 og 2021 er endringen henholdsvis 56 og 73 millioner.

Konklusjon

Cxense er i et svært konkurranseutsatt marked, særlig preget av Google, og kan være en solid oppkjøpskandidat. Selskapets solide kontantbeholdning er det mest positive å trekke ut fra balansen, og dette kan gjøre ytterligere oppkjøp svært relevant. Da Ramp ble kjøpt 23 oktober 2015 ble oppkjøpet betalt i aksjer og kontanter. Oppkjøp finansert gjennom aksjekjøp tilsier at ledelsen mener at aksjekursen er overvurdert. Min analyse tilsier at Cxense er undervurdert, og at fair value per aksje er 57,40, opp nesten 32 prosent fra dagens nivå.

Cxense_FCF3 Cxense_FCF2 Cxense_FCF1 Cxense_Bal3 Cxense_Bal2 Cxense_Bal1 Cxense_Inc Cxense_Over

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

6 tanker om “Cxense – Deliver what people want”