LTC Properties – Årets Black Friday-handel

Som de av dere som følger meg på Shareville muligens har fått med meg har jeg handlet litt aksjer i LTC Properties. I dette innlegget vil jeg kort forklare hva jeg tenker om selskapet. Jeg har hatt LTC Properties på ønskelisten min lenge nå, siden 10. juni i år. I den perioden har aksjen beveget seg mellom 40,02 (10.06) og 32,44 (28.10).

Kjapt om selskapet

LTC Properties eier 184 eiendommer, hvorav 107 er assisted living-eiendommer, 73 er skilled-nursing, mens 4 går under den solide kategorien others. Assisted living facilities er en type hjem hvor beboerne trenger hjelp til minst én av sine daglige rutiner. Eksempelvis kan dette være matlaging, personlig hygiene og lignende. Beboerne trenger ikke den støtten som gis ved et standard sykehjem, og står friere til å omgås andre beboere hvor byggene også er lagt opp til sosialt samvær. Selskapet har også ett assisted living facilities bygg under bygging. Det er allerede inngått avtale med operatør som vil drive hjemmet med 204 rom. Skilled-nuring hjem er derimot hjem der behandlingen må gis av autoriserte sykepleiere, og er følgelig for personer som er for syke til å kunne bo på assisted living facilities. I investor-presentasjonen fra november 2020 kan man se at andre eiendommer består av tre forskjellige tomter pluss et sykehus som fokuserer utelukkende på pasienter med psykiske utfordringer av forskjellige typer.

Finansielt

Selskapet hadde per 30.09 i år 698 millioner dollar i gjeld. Av dette var 89.9 millioner gjeld til finansinstitusjoner, mens drøyt 574 millioner var usikrede obligasjoner. I oversikten nedenfor kan man se en fremstilling av gjelden og når den forfaller.

Hentet fra selskapets investorpresentasjon 17.11.2020

Selskapet hadde per 30.09 i år også i overkant av 778 millioner i egenkapital, noe som gir en gjeldsgrad på 0.53 og debt-to-equity-ratio på 0.90. Ved å bruke screeneren på FinViz ser vi at de ligger omtrent midt på blant sine peers. Samtidig har selskapet 510 millioner dollar i tilgjengelig kreditt, dersom det skulle dukke opp noen gode investeringsmuligheter, samt 23 millioner i kontanter og kontantekvivalenter. På profit margin ligger de derimot i toppsjiktet, med 88,30 prosent, over 30 prosentpoeng foran nærmeste konkurrent. Dette skal dog tas med en klype salt, ettersom REITs i natur har høye avskrivninger, noe som kan redusere deres net income betraktelig, men som ikke vil påvirke kontantstrømmen. Et mye benyttet mål for REITs er Funds Available for Distribution (FAD), som sier noe om hvor mye selskapet kan betale ut i utbytte. I tredje kvartal 2020 lå denne på 79,20 prosent for LTC, noe som vil si at det både er rom for å øke utbytte eller, enda bedre, å reinvestere og sørge for vekst i fremtiden.

Markedet

LTC har i 2020 gjort ett oppkjøp, et senior nurcing facility-bygg med 140 plasser, dette vil gi 8,50 prosent i direkteavkastning fremover. De har også lånt ut 2 millioner dollar til et prosjekt i Michigan til 8,89 prosent rente. Dette skal betales ned over de neste 25 årene. Til slutt har de investert 19,3 millioner i to joint ventures i Washington, med en forventet vektet avkastning på 7,67 prosent.

LTC Properties har anslått at målgruppen deres fremover blir alle som er eldre enn 80 år, dette fordi vi er sunnere og lever lengre. Det er estimert at denne gruppen vil vokse mellom 2,1 prosent og 7 prosent årlig de neste ti årene, størst vil veksten være i stater som Alaska, Idaho og Colorado. I statene hvor LTC har størsteparten av sine eiendommer (Michigan, Texas og Wisconsin) vil veksten være henholdsvis 3.2, 4.5 og 3.2 prosent årlig i perioden 2020-2030. Sett i forhold til landsgjennomsnittet på 3.5 prosent er dette noe lavt. Dette kan føre til at selskapet går inn i flere stater, eller satser mer på stater hvor de er mindre i dag.

Min investering

Selv om selskapet har hatt en fallende aksjekurs den siste perioden har jeg troen på at selskapet kan gi en god risikojustert avkastning fremover, og i det minste dra ned volatiliteten i min portefølje. Jeg valgte derfor å benytte meg av Nordnet sitt Black Friday tilbud og kjøpte noen aksjer i selskapet. LTC Properties utgjør per nå 4.3 prosent av min totale portefølje.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Én tanke om “LTC Properties – Årets Black Friday-handel”