Min portefølje

Fremover vil kun mine investeringer utenfor Skandinavia vises nedenfor. Dette fordi jeg fremover vil handle disse aksjene gjennom Nordea da de tilbyr kurtasje fra 1 krone.

Det eksisterer dessverre ikke en widget som viser kjøp og salg i min portefølje, men det kan man se ved å trykke på denne linken.