Selskapene som bygger verden

Over sommeren har jeg funnet en god del selskaper jeg ønsker å se nærmere på, og disse kommer til å bli presentert på samme måte som TransAlta Renewables og Brookfield Renewables ble presentert. Jeg foretrekker dette oppsettet, da det gjør det enklere for meg å ta en beslutning om jeg skal investere i selskapet eller ikke. De neste selskapene ut er industrigigantene Illionois Tool Works og Stanley Black & Decker. Dette er to selskaper som begge betaler ut utbytte, og har gjort det i lang tid. Illinois Tool Works har betalt ut utbytte 55 år på rad, mens Stanley Black & Decker ser dette og høyner med 87 år til. Etter det jeg har funnet ut er det kun ett annet selskap som kan slå deres rekord, nemlig York Water som har betalt ut utbytte i 203 år på rad.

Illinois Tool Works

Dette selskapet fant jeg da jeg trålet gjennom oversikten over Dividend Aristocrats. Per i dag har selskapet 55 år med kontinuerlig stigende utbytte og de beskriver seg selv som «Den største virksomheten du aldri har hørt om», og dette har jeg ingen grunn til å betvile. Selskapet eier nemlig over 600 virksomheter i 57 land, og har drøyt 50 000 ansatte. Av merkevarer som kan være kjent i Skandinavia kan følgende nevnes; Adjufix – som benyttes til montering av dører og vinduer. Paslode – produsent av kompressorer, og spikerpistoler for tre. Spit – produsent av festeverktøy og festeprodukter, samt gass og kruttdrevet skuddmontasje. NKT Fasteners – en av de største produsentene av spiker og skruer til byggebransjen. Alle de overnevte merkevarene er innenfor kategorien «Construction Products», som kun utgjør 11 prosent av selskapets omsetning. Som man kan se av infografikken nedenfor er dette blant de minste segmentene, mens den største er «Automative OEM». I dette segmentet ligger blant annet produksjon og utvikling av bolter og andre festemekanismer, produksjon av interiør og eksteriør til store bilprodusenter, samt drivlinjer og bremsemekanismer. Dette segmentet alene har rundt 3 000 patenter og en driftsmargin for 2018 på hele 22,5 prosent. Oversikt over alle driftsmarginene i 2018 ser dere i bildet nedenfor.

Driftsmargin per sektor – ITW i blått og peers i grått – Fra årsrapporten 2018

En kjapp titt på regnskapet

Når jeg dissekerer en mulig investering tar jeg alltid et dypdykk i regnskapene for de siste 10 årene, og i Illinois Tool Works er utviklingen positiv. Til tross for at selskapet har vist en vekst på 8,8 prosent fra 2009 til 2018, eller 0,94 annualisert i topplinjen har bunnlinjen økt med hele 163 prosent i samme periode. Earnings Per Share (EPS) har vokst hele 16,47 prosent årlig. Grunnen til dette er den enorme økningen er todelt. For det første har selskapet økt marginene fra 7,17 prosent i 2009 til 17,36 prosent i 2018. Det er her viktig å notere seg at gjennomsnittlig margin for hele perioden er 13,5 prosent. Med andre ord er begge disse årene avvik fra normalen, og derfor kan veksten i EPS være noe missledende. Som vi ser av utklippet nedenfor sikter selskapet mot en driftsmargin rundt 28 prosent, dette er opp fire prosentpoeng fra 2018.

Selskapet mål for 2023 – Hentet fra selskapets nettside

Den andre grunnen til at veksten i EPS er langt større enn veksten i inntekt er selskapets tilbakekjøp av egne aksjer. Antallet utestående aksjer i perioden er i gjennomsnitt redusert med 4,62 prosent årlig. I tillegg til å øke EPS har dette en effekt i balansen som ved første øyekast kan fremstå negativ. Tilbakekjøp av egne aksjer vil nemlig øke gjeldsgraden ved å redusere egenkapitalen. For 2018 var den langsiktige gjeldsgraden på hele 2,45. Dette er jo opprinnelig langt over min grense, som jeg tidligere har skrevet om her. Jeg tok imidlertid ikke høyde for at selskaper kan sitte på store mengder egne aksjer. Dette kan ha uheldige konsekvenser, blant annet har Colgate-Palmolive eiendeler bokført til 13 151 millioner dollar, mens egenkapitalen er – 10 millioner dollar. Dette grunnet beholdning av egne aksjer til en kjøpsverdi på 21 682 millioner dollar. Vi ser også fra selskapets mål at de sikter mot å øke EPS med 7 – 10 prosent årlig fra og med 2023. Jeg har tatt en titt på data Bloomberg har hentet inn, der analytikerne forventer EPS på 7,62 for 2019, og 8,12 i 2020. Dette tilsvarer en økning på 6,52 prosent og rett under lavere del av intervallet.

For Illinois Tool Works har jeg også regnet ut EPS basert på selskapets årsrapporter og antall aksjer i januar 2010. Sammenlagt EPS i for perioden 2009 – 2017 med tilbakekjøp er 49,79, mot 40,26 uten tilbakekjøp. Med andre ord er nesten 25 prosent av økningen i EPS grunnet tilbakekjøp av egne aksjer.

Mine tanker om selskapet

Selskapet fremstår som attraktivt fremover, med god spredning i inntekter. Det blir også spennende å følge Illinois Tool Works mål mot 2023, hvor de har fire regnskapsår igjen. De siste tre årene har veksten vært gjennomsnittlig 3,3 prosent, og dette er forventet å fortsette. Det vi derimot ikke kan forvente at fortsetter er veksten i EPS, målet er at denne skal ned fra dagens nivå på 16,5 prosent til 7 til 10 prosent, som fortsatt er høyere enn den forventede veksten i økonomien. Dette skal oppnås gjennom å øke driftsmarginen fra rundt 24 prosent for de siste årene til 28 prosent. I tillegg skal payout ratio opp til rundt 50 prosent, fra dagens nivåer rundt 45 prosent.

Stanley Black & Decker

I motsetning til Illionois Tool Works er Stanley Black & Decker, fra nå av omtalt som SBD, et selskap mange har hørt om. De fleste har nok hatt en Stanley-kniv i lommen eller hengt noe opp ved hjelp av en drill fra Black & Decker eller DeWalt. For oss hobbysnekkere er nok dette også de eneste kjente merkevarene. Innenfor segmentet verktøy består SBD av et utall merkevarer, som for eksempel Irwin Tools (skrutrekkere og tenger), Facom (Tenger, skap og lamper), Mac Tools (Spesialverktøy for bilmekanikere) og Lenox (sagblad).

Selskapet opererer også innenfor sikkerhet, som igjen er delt i tre undersegmenter, nemlig elektronisk sikkerhet, adgangsteknologi og helse. Elektronisk sikkerhet omfatter alle deler av fysisk sikkerhet, også videoovervåking, brannvarslere og innbruddsalarm. Adgangsteknologi består av alle typer dører, med tilhørende sensorer og adgangskontroll, dette omfatter også produksjon av dører til sykehus. Det siste undersegmentet, helse, består av WanderGuard, et system som brukes for å overvåke posisjonen til demente. Hugs Infant Protection, er et elektronisk armbånd som knytter sammen mor og barn på sykehuset. Dette kan også kombineres med et annet system SBD selger, nemlig AeroScout. Et system for overvåkning av pasienters lokasjon og status på sykehuset, og også hvor i en eventuell operasjon de befinner seg i. Dette gjør det enklere for både pårørende og sykehuset å ha oversikt over sin familie eller sine pasienter.

Det siste hovedsegmentet i konsernet er industrials. Dette segmentet består av festevirksomhet, som er produksjon av maskiner og løsninger av festematriell for bilproduksjon, skipsproduksjon og solcellepaneler. Selskapet produserer også oljeledninger, og har over de siste 60 årene montert nesten 100 000 kilometer rørledninger i over 100 land. Her kan de også selge inn produkter fra segmentet Stanley Infrastructure, som produserer verktøy for å knuse stein, feste jernbaner og løfte metall for resirkulering.

Når det gjelder selskapets kan de skryte av en solid historie. Selskapet har nemlig betalt utbytte i hele 143 sammenhengende år. Det kvartalsvise utbyttet har de betalt i 498 kvartaler, eller 124 og et halvt år. Selskapet er også en «Dividend King», noe som betyr at de har økt utbytte årlig minst de siste 50 årene. For SBD sin del har de klart bragden i 52 år på rad.

Selskapets langsiktige mål hentet fra årsrapporten 2018 (s. 4)

Der hvor Illinois Tool Works hadde mål for 2023 har også SBD lignende mål, som sett over.

En kjapp titt på bøkene

Noe å tenke på

Selskapene Stanley Works og Black&Decker fusjonerte i 2010, derfor er egentlig 2010-regnskapet det første sammenlignbare for fremtiden. For 2009 har jeg, for min egen del, lagt sammen 2009-regnskapene for de to selskapene. Dette gir ikke et korrekt bilde av fortiden, men selskapet har heller ikke utarbeidet et konsolidert regnskap for dette året. Særlig vil EPS og antall aksjer gi et feilaktig bilde. Også eiendeler kan være noe annerledes. Derfor er alle tallene jeg oppgir videre basert på perioden 2010 – 2018.

Regnskapet

Etter fusjonen har selskapet vist solid utvikling i topplinjen, med hele 6,56 prosent årlig vekst. Dette er langt over inflasjonen i samme periode, og dersom veksten holder seg vil det også være høyere enn forventet inflasjon fremover. Som med Illinois Tool Works har også SBD en høyere vekst i profitten enn i salget, nemlig 14,97 prosent mot 6,56 prosent. I likhet med ITW må man huske på at dette måles ved å ta de to ytterpunktene i en tidsserie. Eksempelvis vil et avvik fra gjennomsnittet i én av periodene føre til en unaturlig høy annualisert vekst. I 2010 var marginen kun 2,36 prosent, mens den for 2018 var på 4,33 prosent. Begge disse årene er faktisk lavere enn gjennomsnittet for perioden på 6,32 prosent. Med andre ord er mye av denne endringen grunnet økt margin.

SBD har eiendeler på 19,4 milliarder dollar, og har noe mer eiendeler enn ITW. Det har også vært en vekst i eiendeler i perioden, på rundt 3 prosent. Store endringer i totale eiendeler forventes ikke, og skyldes normalt oppkjøp eller salg av datterselskaper, eller store nedskrivninger. Selskapet har en relativt lav andel av kontanter for 2018, med kun 262 millioner dollar. Dette er ikke noe som bekymrer meg, da selskapet har en solid og relativt kontantstrøm fra driften som de siste 5 årene har lagt på drøyt 1,3 milliarder dollar årlig. Kontantstrøm fra investeringer har i samme periode lagt rundt – 830 millioner dollar, mens kontantstrøm fra finansiering er på -540 millioner dollar. Totalt utgjør dette -40 millioner i gjennomsnittlig fri kontantstrøm.

Der hvor ITW har langsiktig gjeldsgrad rundt 2,5 i 2018 har SBD en gjeldsgrad på kun 0,96, og passer dermed bedre til min strategi. Her er det viktig å merke seg at ITW sitter på egne aksjer bokført til 18,2 milliarder dollar per Q2-19. SBD sitter kun på egne aksjer bokført til 2,3 milliarder dollar. Med andre ord kan ITW selge alle egne aksjer og betale ned sin langsiktige gjeld, mens SBD fortsatt vi ha en gjeldsgrad på 0,41.

Mine tanker om selskapet

Stanley Black & Decker har i perioden 2010 – 2018 hatt en solid vekst i topplinjen, som i henhold til selskapets langsiktige mål er lavere enn de forventer fremover. Selskapet leverer, ikke overraskende, noe lavere marginer enn ITW. Dette grunnet segmentet Security, som har en noe lavere margin enn de andre segmentene. I min modell har jeg stipulert en vekst i EPS på rundt 7 prosent. Dette drives av en vekst i inntekt på 6,5 prosent, samt tilbakekjøp av egne aksjer på rundt 1,25 prosent av utestående aksjer årlig.

Hva velger jeg?

Av disse to selskapene ser jeg på Illinois Tool Works som det mest attraktive selskapet. Dette til tross for at Stanley Black & Decker har en lenger historie med økning av utbytte. For det første har ITW en solid vekst justert for salg av datterselskaper. De sitter også på store mengder av egne aksjer som kan benyttes til å kjøpe andre selskaper. Selskapet har også gjennomgående høyere marginer enn Stanley Black & Decker. Dividend payout ratio er nesten lik for de to selskapene, hvor ITW har et snitt i perioden på 41,92 prosent mot SBD sitt snitt på 46,75 prosent. Jeg anser begge disse som solide, og er derfor ikke noe jeg tillegger stor vekt. Illinois Tool Works har også rundt dobbelt så høy kontantstrøm fra driften sammenlignet med Stanley Black & Decker.

Som andre solide investorer på Shareville, deriblant Kigen og Stockles, hvor sistnevnte nylig har gitt ut en bok som gratis kan lastes ned her, vil jeg vil trolig ta inn ITW i min portefølje i løpet av uke 40. For øvrig kan min portefølje ses her for dem av dere som ikke har en konto på Shareville, eller her dersom du er innlogget på Shareville.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Én tanke om “Selskapene som bygger verden”