Storebrand – Bærekraftig pensjon og forsikring

Tor Olav Trøim, John Fredriksens tidligere våpendrager og finansakrobat, og hans kompanjonger kjøpte høsten 2015 aksjer for drøye 330 millioner, siden den gang har aksjekursen mer enn doblet seg. Trøim har også fått med seg flere andre, godt kjente, investorer. Blant annet kan man nevne Celina Midlefart og Petter Stordalen. Men, betyr dette at oppgangen er slutt? Det vil jeg komme til.

Om selskapet

Storebrand er en finansiell aktør som driver med forsikring, pensjon, bank og lån. Selskapets forsikringsvirksomhet har lange røtter, helt tilbake til 1767, og feirer i år 250 år. Storebrand bank, som også omfatter kapitalforvaltning, ble startet i 1996. Bare tre år senere, i 1999, ble selskapets skadeforsikring slått sammen med svenske Skandia og finske Pohjola. I 2004 solgte Storebrand til det finske Sampo for angivelig 5,2 milliarder kroner. Bare to år senere begynte selskapet igjen med skadeforsikringer, og det er her det største risikoaspektet i selskapet ligger. Selskapet ble også kåret til det mest bærekraftige forsikringsselskapet på Verdens økonomiske forum i Davos i 2015.

Fremtidsutsikter

Storebrand er den lendene tilbyderen av innskuddsbasert pensjonssparing i Norge med en markedsandel på 34 prosent. I Sverige er de femte størst, med 11 prosent markedsandel, der de tre første har 15 prosent hver. Denne pensjonssparingen har ingen bestemt utbetaling, og vil derfor ikke påvirke selskapets resultat i like stor grad. Men dersom renten går ned vil dette påvirke pensjonssparing som har en garantert avkastning. Dette kan du lese mer om her. I perioden 2012 til 2016 har selskapet gjennomgått en program for å kutte kostnader, som i følge presentasjonen på kapitalmarkedsdagen 2016 var svært vellykket. Programmet omfattet blant annet å øke bemanningen på den baltiske avdelingen fra 150 til 370 ansatte. I tillegg ble 70 fulltidsstillinger kuttet i Norge og Sverige på salgs- og markedssiden. De bygget også opp en ny IT-infrastruktur som skal gjøre selskapet bedre rustet for fremtiden.

Et tilsvarende program er satt i gang for perioden 2015 til 2018. I denne perioden skal det kuttes mellom 300 og 400 millioner kroner. 60 prosent av dette skal komme ved å endre strategi knyttet mot tilknyttede selskaper, 25 prosent kommer fra automatisering og digitalisering. De resterende 15 prosentene skal kuttes på salgs- og markedssiden.

Utbytte

Selskapet valgte å betale utbytte i år, og dersom Solvency II-ratioen holder seg kan aksjonærene se frem til stabilt utbytte de neste årene. Min modell har estimert følgende utbytte for de neste fem årene: 1,66; 2,20; 2,64; 2,92 og 3,11. Dette er basert på gjeldene utbytteratio på 35 prosent. Som man kan se fra utklippet, vil selskapet vurdere å øke utbytte eller kjøpe tilbake egne aksjer dersom Solvency II-ratioen overstiger 180 prosent.

Resultatregnskap

Selskapet viste til solid inntektsvekst i 2016 på hele 31 prosent bedret situasjonen noe, men et stygt fall på 34 prosent fra 2014 til 2015 ødelegger bildet. Jeg antar at veksten i 2017 vil halveres til 15 prosent, for de neste fire årene har jeg antatt følgende vekst i prosent; 10, 5, 4 og 2. Sett i lys av Storebrands kostnadskutt antas COGS å synke i prosent av inntekter ned mot 85,5 prosent. I min modell inkluderer COGS forsikringsutbetalinger, forandringer i fremtidige forpliktelser, tap på utlån og endring i bufferkapital. Lønnskostnader antas å synke ned mot 5,75 prosent av inntekter. Dette betyr at selv om inntektene øker med drøye 20 milliarder i perioden vil lønnskostnader kun øke med 900 millioner. Andre kostnader er estimert til å være konstant på 1 prosent av inntekt. Avskrivninger vil bevege seg ned mot 0,5 prosent av inntekter.

Balansen

I helhet vil selskapets bokførte eiendeler øke fra 519 milliarder til 644 milliarder over de neste fem årene. Egenkapitalen vil gå fra 27,6 milliarder til 37 milliarder i løpet av den samme perioden. Gjelden vil øke med 115 milliarder, fra 492 innen 2021.

Eiendeler

Selskapets utsatte skattefordel, bokført til 595 millioner ved utgangen av 2016 antas å stige noe etter 2017, før det vil synke ned mot 385 millioner i løpet av 2021. Storebrand har også bokført immaterielle eiendeler til 4,8 milliarder, som utgjør 8,87 prosent av inntekten i 2016. Andelen antas å synke gradvis ned mot 8 prosent. PP&E utgjør nesten 10 prosent av salgsinntekter i 2016, men antas å synke ned til 8 prosent i 2020, og holde seg stabilt. Andre eiendeler er bokført til 22,8 milliarder i 2016, og antas å stige til nesten 29 milliarder i 2021. I min modell er det bokført 326,6 milliarder som «investments in subsidiaries» og 145 milliarder som «Other non-current assets». Disse omfatter alle eiendeler som kan knyttes til innskudd fra kunder, derunder obligasjoner, lån til kunder, aksjer og investeringer, kontanter og lignende. «Investment in subsidiaries» utgjør hele 596 prosent av inntekten i 2016, men antas å synke ned mot 530 prosent i 2021. «Other non-current assets» utgjør 270 prosent av inntekt, og antas å synke til 230 prosent.

Kundefordringer utgjør 7,86 prosent av inntekt, opp fra 2,9 prosent i 2015, men antas å avta noe de neste fem årene og er estimert til 6 prosent i 2021.

Egenkapital

Innskutt egenkapital antar at selskapet ikke kjøper tilbake egne aksjer, og vil derfor være konstant på 11,72 milliarder i overskuelig fremtid. Opptjent egenkapital er den andelen av overskudd som ikke utbetales som utbytte, og vil stige med 10 milliarder i estimeringsperioden. Dette kan synke noe dersom utbytteandelen øker som følge av Solvens II-ratio.

Gjeld

Selskapets langsiktige gjeld er i 2016 bokført til nesten 430 milliarder, og består i stor grad av innskudd fra kunder. I 2021 antar jeg at dette utgjør nesten 560 milliarder, en økning på 130 milliarder. Selskapet har også bokført 7,2 milliarder i utestående juniorgjeld. Det antas at denne synker til 4,6 milliarder innen 2021. Andre fordringer vil øke med 30 milliarder, fra 24 i 2016. Kortsiktig gjeld, som blant annet omfatter leverandørgjeld og påløpte, ikke betalte kostnader, antas å synke fra dagens nivå på 62 milliarder ned mot 48 milliarder i 2021.

Konklusjon

Denne gangen har jeg valgt å sette selskapets kapitalkostnad relativt høyt, til 15 prosent, da forsikringsselskaper kan pådra seg svært store kostnader fra tid til annen, og derfor ser jeg på investeringen som mer risikabel enn Yara, Kid, eller XXL. Til tross for denne høye diskonteringsfaktoren mener jeg at fair value per aksje er 76,75 kroner, opp 21 prosent fra dagens verdi, gitt en langsiktig vekst på 2,5 prosent.

Her ser dere hvordan aksjekursen vil reagere på endringer i kapitalkostnad og langsiktig vekst.

STBBS3 STBBS2 STBBS1 STBIS STBOverview STBTV STBFCF

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *