Strategi

Hvorfor trenger jeg en strategi?

Å finne sin strategi er utfordrende. For de aller fleste, meg selv inkludert, ville nok det smarteste vært indeksfond. Allikevel legger jeg igjen flerfoldige timer i uken på å finne de beste aksjene. Mitt første aksjekjøp var på høsten 2012. Jeg var nettopp ferdig med videregående og hadde startet på en bachelor i økonomi og administrasjon. Det her var jo ikke noe stress. Jeg kjøpte hele 150 aksjer i Wentworth Recourses Limited til den nette sum av 3,72 kroner per aksje. Fremmedord som kurtasje brydde jeg meg ikke noe om, og jeg endte opp med negativ saldo på investeringskontoen min etter mitt andre kjøp, syv aksjer i Questerre Energy. De måtte jeg jo bare selge igjen for å gå i null.

Sånn her fortsatte jeg, dessverre. Det gikk rundt to måneder, nytt stipend kom, og aksjekontoen vokste seg større. Jeg kjøpte 56 aksjer til i WRL til 3,40 kroner per aksje. Heldigvis hadde aksjekursen gått opp i mellomtiden og jeg kom meg ut med en gevinst på 40 prosent. Det høres nemlig litt mer imponerende ut enn 300 kroner i fortjeneste.

Men det her med aksjer var jo så enkelt. Dessverre steg WRL videre, og jeg gjorde tabbe 1. Jeg kjøpte meg inn igjen, på 5,61. Hva skjedde da? Jo, aksjen falt, heldigvis var den bare ned 15 prosent da jeg kom meg ut. Men tabbe 2 lå og ventet. Min research bestod i å høre på andre folk snakke om aksjer, og kjøpe den jeg husket. Dagen etter tok jeg derfor det modige steget inn i Questerre Energy igjen. Det varte i omtrent tre uker. Langsiktig, jeg? Nei, jeg skulle bare tjene penger. Dagen etter jeg solgte meg ut av Questerre gikk jeg inn i krefteventyret Bionor Pharma. Husker dere den? Selskapet er borte og heter nå Solon Eiendom. Heldigvis gikk det som planlagt, og bare én måned senere var jeg ute med en gevinst på 20 prosent. WRL hadde også falt i mellomtiden, så dagen etter min gevinst i Bionor var jeg tilbake der jeg startet. Tre uker, nye 20 prosent gevinst.

Det fortsatte

Uten å plage dere med detaljene kan jeg heller ta en rask oppsummering av perioden mai 2013 til april 2013. AKSO, én måned 6 prosent gevinst. IDEX i én dag, 8 prosent tap. Thinfilm brukte jeg to måneder på, men fikk en gevinst på 30 prosent. Disse aksjene var gjengangere i min portefølje.

I perioden oktober til 2012 til og med februar 2014 endte med en avkastning 38 prosent, annualisert 27 prosent. Dette var 11 prosent over indeks i samme periode.

Derfor trenger jeg en strategi

Selv om jeg slo børsen, faktisk rimelig godt, var det kun flaks. Tro meg, jeg har forsøkt igjen.. Men, sannsynligheten for å lykkes øker med et rammeverk å forholde seg til. Etter inspirasjon fra Investorkilden satt jeg meg ned for å lage noen kjøreregler (Jeg anbefaler også Investorkilden til alle som er interessert i aksjer og investering.. For tro meg, jeg har lest mange årsrapporter, og jeg har ofte tenkt «Dette er bra». Men jeg tror det skyldes at jeg ikke vet hva jeg ser etter.

Mine punkter

Det er ikke til å stikke under en stol at jeg har hentet mye inspirasjon fra Buffett og Graham (Da særlig The Intelligent Investor og Security Analysis). Jeg vil nedenfor presentere alle punktene mine potensielle investeringer i en liste, med en kommentar for hvorfor jeg har valgt å inkludere akkurat det. Mine punkter skal hjelpe meg å følge min strategi, og for å enklere luke ut selskaper som ikke passer meg.

Selskapet skal ha gått med overskudd de siste 10 årene

Dette er bare en enkel måte å filtrere bort umodne, volatile selskaper. Ved å gjøre dette sikter jeg mot å minimere risikoen i min portefølje. Noen vil sikkert argumentere med at jeg kommer til å gå glipp av børsraketter som PCI Biotech og BerGenBio. Jeg sikter uansett mot å gjøre som Warren Buffett, jeg ønsker i størst mulig grad å investere i selskaper jeg forstår meg på.

Selskapets inntekter skal være voksende eller ha et klart potensial for vekst

Den første delen er ganske selvforklarende, men den andre er litt diffus. Dersom et selskap i en periode, fortrinnsvis kortere enn ett år, er jeg villig til å akseptere en nedgang i inntekten for at vekstraten senere skal bli høyere enn det den var før. Dette kan for eksempel være dersom et selskap vil inn i ett nytt marked. Jeg ser det ikke som en fordel for min strategi at jeg eventuelt selger et selskap, for å så kjøpe det tilbake når veksttakten tiltar igjen. Dette henger også sammen med det at jeg ikke er en verdiinvestor a-lá Graham, men også ønsker et innslag av vekstselskaper i min portefølje.

Vekst i EPS skal være positivt i minst syv av de siste ti år

Hvorfor ikke ti av ti? Vel, jeg vil ikke være så bastant min strategi min slik at jeg må forkaste et bra selskap som har hatt vekst i EPS de siste fem eller syv årene. Dette er for eksempel tilfellet med SEB, som jeg har i porteføljen. EPS sank i både 2009, 2015 og 2016. I 2017 derimot steg EPS med hele 55 prosent. Til tross for dette falt aksjen fra 110 kroner per aksje i fjor sommer, til 82 i skrivende stund. Jeg har tro på fremtidig vekst i EPS og blir derfor sittende, men i følge strategien min skal aksjen ut dersom de ikke klarer vekst i EPS for regnskapsåret 2018. Første kvartal var imidlertid lovende og viste en vekst i EPS på 25 prosent i forhold til første kvartal 2017.

Stigende utbytte de siste fem årene eller ingen kutt i utbytte de siste 10 årene.

Å betale ut jevne utbytter er, for meg, selve kjennetegnet på et solid selskap. Det finnet imidlertid unntak også her. Jeg ønsker ikke å ha selskaper i porteføljen som betaler ut mer enn 70 prosent av resultat i utbytte. Igjen strider SEB mot strategien, da de for regnskapsårene 2016 og 2017 betale ut henholdsvis 112,7 og 76,77 prosent av resultat. Grunnen til at dette ikke er ønskelig er fordi jeg ønsker at selskapet skal kunne finansiere vekst og investeringer uten å ta opp ny gjeld.

Ønsker du å ta en titt på selskapers utbyttehistorikk? Jeg har lagt det ut her.

Direkteavkastning over 2/3 x AAA-obligasjon

Ifølge Federal Reserve bank of St. Louis har en AAA-obligasjon per mai 2018 en avkastning på 4 prosent. Aksjene i min portefølje skal dermed ha en direkteavkastning på minst 2,67 prosent. Den eneste aksjen som ikke oppfyller det målet per nå er Berkshire Hathaway mens SEB ligger an til en direkteavkastning gitt dagens aksjekurs og dividende 7 prosent. Det er dog ventet at utbyttet til SEB vil være minst 6 kroner per aksje for 2018. Dette vil i så fall gi en implisitt direkteavkastning på 7,3 prosent.

Gjeld/Egenkapital skal være maksimalt én

Dersom gjeldsgraden er én vil det si at selskapet har like mye gjeld som egenkapital. En bank vil uansett ha høyere gjeldsgrad en dette, så lenge det ikke er justert for innskudd. Men for industriselskaper vil en høyere gjeldsgrad utgjøre en desto større risiko ved en resesjon eller økte renter. Dersom

G/E (=D/E) er høyere enn én åpner strategien allikevel for noen unntak. Dersom selskapet har en rating fra Moody’s eller S&P fra B+ eller oppover, eventuelt at total gjeld/omløpsmidler er lavere enn 1.1

Selskapet skal ha en fornuftig PE i forhold til Shiller PE

Shiller PE, eller PE 10, viser en normalisert PE der man tar hensyn til svingninger i økonomien. Jeg kommer snart ut med en artikkel som tar for seg hvordan nøkkeltall beregnes, blant annet Shiller PE. I korte trekk tar Shiller PE hensyn til den inflasjonsjusterte historiske inntjeningen, normalt for en børs. Det vi kan se fra historiske kalkulerte tall er at Shiller PE faller kraftig før normal PE faller. Det er således sagt at Shiller PE kan brukes for å  forutsi kursfall. Dersom Shiller PE er høyere enn 16 kan man si at aksjen historisk sett er overvurdert.

Selskapet skal ha en fornuftig PB, etter bransje

Vi vet at gjennomsnittlig PB varierer fra bransje til bransje. Professor Aswath Damodaran, som blant annet har skrevet The Little Book of Valuation, har publisert P/B for syv geografiske områder, der hver og en fil er inndelt i 150 bransjer. På den måten kan man sammenligne PB med det faktiske snittet for selskaper i bransjen du er interessert i, i korrekt geografisk område. Graham anbefaler uansett at PB er under 1,2. Til sammenligning har SEB en PB per 31.12.2017 på 1,45, og kan således se overvurdert ut.

Mangler min strategi noe?

Ja, absolutt. Etter inspirasjon fra Visby Savings på ShareVille, som har tatt et standpunkt i forhold til miljø, og jeg sikter mot å oppdatere min strategi så også dette er en medvirkende faktor.

Er det noe du ville hatt med i strategien, eller noe du ville tatt bort? Send meg gjerne en beskjed via kontaktskjemaet her.