Unum Group

Unum Group er et amerikansk forsikringsselskap som tilbyr kollektive forsikringer til bedrifter i USA og Storbritannia. Dersom de ansatte velger å takke ja, eller får det dekket av selskapet, blir de kunder hos Unum. Selskapet ble stiftet helt tilbake i 1848, da som Union Mutual Life. Deres første kunde var daværende CEO og grunnlegger, Elisha Pratt, hvor etterlatte ville få utbetalt $5 000 ved hennes død. 193 000 selskaper tilbyr Unum sine forsikringer til sine ansatte, og de har forsikret 36 millioner ansatte. Siden selskapet ble grunnlagt har de gjort flere oppkjøp og sammenslåinger. Selskapet gikk på børs i 1987 og dagens Unum Group så dagens lys i 1999.

Som mange vet er jeg nok over gjennomsnittet opptatt av utbytter, og siden selskapet gikk på børs har de kun kuttet utbytte tre av de 32 årene, nemlig i 1990, 2003 og 2004. På 2000-tallet var fokuset tilsynelatende på å bygge soliditet, da de holdt utbytte sett bort fra de to nevnte årene. Siden 2010 har selskapet økt utbyttet årlig, med i gjennomsnitt 14 prosent.

Unums tjenester

I Skandinavia er vi ganske godt vant, der de fleste helsetjenester er gratis, men sånn er det jo ikke i hele verden. I en artikkel fra CNBC fra høsten 2019 oppgis det at gjennomsnittlig forbruk i USA på helse var $5 000 per person. Derfor kan det for mange selskaper være en solid gulrot for de ansatte at helseforsikringen er dekket eller subsidiert av arbeidsgiver.

Unum Group presenterte outlook for 2020 den 17. desember. Blant annet distribusjonen av driftsresultat etter skatt, som vist nedenfor.

Closed Block omfatter alle produkter som selskapet ikke lenger selger. Dette kan være grunnet lovendringer eller at et annet produkt har erstattet produktet. Colonial Life tilbyr et utvalg av forsikringer, inkludert kortidsuførhet, livsforsikring, og ulykkesforsikring. Selskapet oppgir på sine sider at de er nummer to eller tre i markedet på de nevnte segmentene. Group Disability er uføreforsikring, som oftest vil utbetales med en gitt prosentsats etter hvor ufør man er. Life and accidental death and dismemberment (AD&D) er forsikring for liv og tap av lemmer eller syn. I kategorien Supplemental & Voluntary finner vi blant annet forsikring for tannhelse, reise og annet.

Fremover vil selskapet fokusere på tre områder, vekst i eksisterende kategorier, ekspansjon i rekkevidden på sine produkter, og investeringer i infrastruktur. I den første kategorien finner vi blant annet økt fokus på tannhelseforsikring i USA og Storbritannia. Fokuset på såkalte Medical Stop Loss-forsikringer skal også øke. Dette er forsikringer hvor Unum Group vil dekke utgifter over et visst nivå. Unum Group har også kjøpt et datterselskap i Polen og vil tilby sine tjenester der. I den siste bolken finner vi blant annet plattformer hvor ansatte i selskaper som tilbyr tjenester fra Unum kan bestille eller avbestille sine forsikringer

Unum Group har vokst sine forsikringspremie-inntekter med 5 prosent årlig fra 2015 til 2018, mens EPS har vokst med 13 prosent i samme periode. Fremover estimeres det 4-6 prosent vekst i førstnevnte, mens EPS forventes å vokse 4-7 prosent. De siste 10 årene har Unum hatt en avkastning på egenkapitalen (ROE) på 8,54 prosent, mens medianen ligger noe høyere på 9,96 prosent. For 2020 forventet selskapet ROE på 11 – 13 prosent, for 2019 lå dette på 11,04 prosent, og det eneste året siden 2010 hvor de er innenfor målet. Unum Group hadde per 30. september 2019 en bokført verdi per aksje på $47,45.

Nøkkeltall

For nøkkeltallanalyse benyttes en kombinasjon av en egen excel-model og informasjon fra Børsdata, som vi har omtalt her. Grunnen til at Børsdata benyttes er deres hurtighet på å oppdatere regnskapstall som gir oss et solid øyeblikksbilde, mens våre tall tar utgangspunkt i årsslutt.

Data hentet fra Børsdata, se fullstendig oversikt her.

Unum Group har, per årsslutt hver år, en gjennomsnittlig PB på 0,89, som ligger betraktelig over dagens nivåer. Vi synes også selskapet ser solid priset ut på PE-multippelen. Dersom du ønsker å regne ut egne nøkkeltall, eller ønsker ytterligere forståelse for hvordan disse regnes ut har vi skrevet et innlegg om dette her. Der finner du også en modell for utregning av nøkkeltall slik at du slipper å lage dette selv. Som tidligere nevnt har selskapet vist solid utvikling i utbytte per aksje, og også omsetning per aksje er tilfredsstillende.

Finansielt

Som dere vet er jeg mer opptatt av det finansielle enn det kvalitative, og dermed blir det også viet noe mer plass. Først og fremst har selskapet økt inntektene med i snitt 1,83 prosent årlig de siste 10 årene. For 2020 har selskapet estimert fra 3 – 13 prosent i de forskjellige segmentene, dette er mer i linje med veksten de senere år. Veksten i bunnlinjen har vært noe høyere, med 2,43 prosent. Dette er grunnet bedre effektivitet, og dertil høyere marginer. Selskapet har en gjeld på 57 milliarder dollar, av dette er drøyt 47 milliarder avsetninger til fremtidige utbetalinger. Disse pengene er i mellomtiden plassert i rentebærende papirer, og øker selskapets resultat da de mottar finansinntekter fra disse. På den langsiktige gjelden har Unum jobbet med å forlenge levetiden på de utestående papirene, som har økt med nesten 50 prosent de siste 5 årene, som vist nedenfor.

Unum 2020 Outlook Meeting

Som man ser har også dette gitt resultater i form av lavere renter, dette henger sammen med den lave renten vi har sett siden finanskrisen og gir selskapet god forutsigbarhet. Som for McDonald’s og Yum! Brands har også Unum kjøpt tilbake egne aksjer i stor stil. Antallet utestående aksjer er redusert med 4,4 prosent årlig. Dette har resultat at selskapet sitter på 102 876 514 egne aksjer bokført til 3 179 millioner dollar, mens den reelle verdien av disse per sluttkurs 9. april er drøyt 1 600 millioner dollar. Styret kan også utstede drøyt nye 419 millioner aksjer dersom dette skulle være nødvendig.

Mine tanker om selskapet

For meg fremstår Unum Group som et særlig attraktivt priset selskap, selv gitt dagens utfordringer. Selskapet har solid dekning av sine antatte forpliktelser. Det blir spennende å se hvordan dette vil påvirke inntektene i kvartalene fremover. Vi vil nok se de første bevegelsene allerede 4. mai når selskapet presenterer kvartalsrapporten for første kvartal. Denne kommer uansett til å få en plass i min portefølje, men det krever nærmere oppfølging enn de andre selskapene i min portefølje, og den kan derfor ryke ut om utviklingen ikke er tilfredsstillende.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Én tanke om “Unum Group”