Utbytteoversikt

Vi på AksjeInvest er nok over gjennomsnittet glad i excel-ark, og benytter det mer enn gjerne til å tracke porteføljene våre. Etter oppfordringer fra flere lesere som har sett våre utbytteoversikter har vi laget en helt egen utgave av dette til fritt bruk for dere lesere. Da det ikke er mulig å laste opp excel-ark med markoer (vi jobber med det) har vi laget en forenklet versjon. Dersom populariteten og etterspørselen skulle bli høy kommer vi til å vurdere å lage flere modeller eller legge til flere features senere.

Excel-arket består av tre faner. Én oversiktsfane hvor du vil få oppgitt utbytte splittet månedlig de siste 22 årene (!), de neste to årene, samt litt enkle oversikter over de siste 12 månedene. Modellen kan oppgi historiske tall både før og etter kildeskatt, og har også en graf slik at du kan se hvor du befinner deg i forholdt til målene dine. Oversiktssiden henter data fra detaljsiden hvor du registrerer utbyttedato, ex-dato, selskap, utbytte per aksje, antall aksjer, aksjekurs, valuta og kildeskattesats.

Fremtidig utbytte legges inn i fanen Expected Dividend og danner grunnlaget for fremtidig utbytte på forsiden. For de som er interessert i å motta utbytte spredt utover året er dette greit å ha. Modellen regner også ut direkteavkastning (Yield) og direkteavkastning gitt din kjøpssum (Yield on cost).

Håper dere får nytte av modellen vår, og ta gjerne kontakt dersom det er noen tillegg dere savner.