En gjennomgang av Whole Earth Brands

Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) har virkelig vært i vinden etter korona-krisen traff oss. I 2019 var det 59 selskaper som gikk på børs ved å bli kjøpt opp av et tomt skall. De hentet inn totalt 13.6 milliarder dollar. Til og med august i år hadde det vært 55 SPACs, som hentet inn totalt 22,5 milliarder dollar. De mest kjente er Nikola, DraftKings og Virgin Galactic. Det er også mindre kjente selskaper, som eksempelvis Whole Earth Brands. Selskapet produserer og selger naturlige tilsetningsstoffer, sukkererstatninger og matvarer.

Siden sammenslåingen ble godkjent har ikke akkurat aksjekursen utviklet seg i den retningen man først håpte på. 24. juni stengte aksjen på 10,79 dollar per aksje, mens den i skrivende stund ligger rundt 11,47. Da jeg først startet på dette innlegget lå kursen rett under 9,45. Den har tidligere vært nede under 7 dollar. Med andre ord er den relativt volatil. Selv om aksjekursen nå er 12,34 prosent høyere enn da jeg kjøpte er min avkastning -0,07 prosent. Dette grunnet en ufordelaktig utvikling i valutakursen. Til tross for dette har jeg valgt å holde aksjen, og kommer ikke til å selge aksjen med det første.

I dette innlegget vil jeg gå gjennom selskapets ledelse, bransje og vekstutsikter samt finanser.

Selskapets ledelse

Selskapet ledes av Albert Manzone, han har tidligere hatt ledende stillinger i blant annet Pepsi, Wrigley og Oettinger Davidoff. Han har vært CEO i Flavor Foods siden 2016, og fra juni 2020 i Whole Earth Brands. Andy Rusie, CFO i Whole Earth, startet i Flavor Foods i desember 2019. Tidligere erfaring inkluderer stillinger i Mead Johnson Nutrition som CFO får datterselskaper i Mexico, Malaysia og Kina, leder for Abbott sine operasjoner i Indonesia, og leder for M&A og strategi for Mauser Packaging Solutions.

Det mest spennende medlemmet er allikevel styrelederen, Irwin Simon, grunnlegger og tidligere CEO for The Hain Celestial Group frem til og med desember 2018. Selskapet hadde da nesten 2,5 milliarder dollar i årlig omsetning og EBIT på drøyt 100 millioner dollar. Selskapet gjennomførte i perioden over 50 vellykkede sammenslåinger og oppkjøp i løpet hans 25 årige karriere i selskapet. Dette er også noe av Whole Earth sin vekststrategi. Det er tydelig at Simon og resten av ledelsen ønsker å gjenskape denne veksten i Whole Earth. 10. november meldte de oppkjøp av Swerve, et selskap som lager søtningsstoffer og bakevarer. 17. desember var oppkjøpet av Wholesome Sweetners klart, nord-Amerikas største merkevare innenfor søtningsstoffer.

Bransjen

Whole Earth Brands lager produkter og ingredienser som fokuserer på overgangen til en sunnere livsstil. Selskapet er et av verdens ledende produsenter av søtningsstoffer med lavt eller ingen kalorier. Mordror Intelligence har gjort en undersøkelse av markedet for både kunstig og naturlige søtningsstoffer, som er antatt å vokse henholdsvis 3,7 og 1,7 prosent i året i perioden 2020-2025. Markedet som er antatt å ha størst vekst i begge kategoriene er Midtøsten og Afrika, mens Asia-Stillehavsregionen er det største markedet. For naturlige søtningsstoffer melder MarketsandMarkets at markedet kommer til å vokse hele 6,1 prosent i samme periode. Med andre ord, en betraktelig sterke vekst enn Mordor melder om. Forskjellen på de to rapportene synes i hovedsak å være hvilke stoffer rapportene fokuserer på, hvor MarketsandMarkets fokuserer mer på søtningsstoffer med lavere kaloriinnhold. I følge en undersøkelse fra helsedepartementet i USA hadde 10,5 prosent av den amerikanske befolkningen diabetes i 2020. Dette tilsvarer nesten 35 millioner amerikanere. Over 40 prosent av befolkningen over 20 år er også klassifisert som overvektige. Økningen i både diabetes og overvekt taler for at Whole Earths viktigste marked ikke kommer til å bli mindre med det første. Etter oppkjøpet av Wholesome forventes det at selskapet, samlet sett, kommer til å omsette for 500 millioner dollar i 2020.

Finansielt

Etter oppkjøpene de siste månedene har selskapets «Net Debt-to-Adjusted EBITDA»-ratio steget til 4.5x, vel over målsetningen på 3.0x. Selskapet sikter mot å redusere dette gjennom organisk vekst og positiv kontantstrøm over tid. Samtidig tror jeg ikke Whole Earth kommer til å takke nei dersom det åpner seg muligheter for å kjøpe opp andre selskaper til en god pris. Og jeg forventer derfor at ratioen kommer til å være over 3.0x i nærmeste fremtid.

Fra Whole Earths investorpresentasjon 03.12.2020

Ovenfor ser man markedene Whole Earth opererer i, med den totale estimerte størrelsen på markedet samt forventet vekst i perioden 2019-2024. Selskapet forventer dog, at veksten på lang sikt, vil ligge mellom 2-6 prosent årlig med en EBITDA-margin på 23-25 prosent. Selskapet hadde per 30.09.2020 en kontantstrøm fra driften på 7,2 millioner dollar, ned fra 26,6 i 2019. Den største endringen er i selskapets resultat for perioden, som var ned fra 17,9 i 2019, til – 37,5 i 2020. Av- og nedskrivningene var marginalt lavere, samtidig var 40 millioner dollar av resultatnedgangen knyttet til verdiendringer i selskapets eiendeler. Da dette er en såkalt «non-cash effect», vil det redusere resultatet men ikke kontantstrømmen. Å sammenligne kontantstrømmen for investering og finansiering vil ikke gi mening, da dette er svært påvirket av oppkjøpet. Etter min mening er det derfor dårlig at selskapet ikke presenterer tallene for perioden fra 26. juni for 2019 og 2020, da dette ville gjort sammenligning mulig.

Selskapet viste tilfredsstillende vekst i inntekten for tredje kvartal, da salget var 4,6 prosent høyere enn samme periode i fjor. Dessverre har kostnader knyttet til cost of goods sold steget mer, da disse er opp hele 26,7 prosent. Selskapet skriver i sin kvartalsrapport at dette var fordelt som følger; 8,7 millioner dollar var knyttet til fair value justering av inventar, samt høyere volumer knyttet til Flavor and Ingredients-segmentet, som ble delvis utlignet av en fordelaktig produktmiks i segmentet Branded CPG. Forhåpentligvis er dette forbigående, og marginen vil stige fremover. Kostnaden til salg og administrasjon er derimot ganske lik, med en vekst på 0,75 prosent. Selskapet endte med en EBT for tredje kvartal 2020 på – 1,1 millioner dollar, mot 6,9 i fjor. Alt i alt var det, for meg, et noe skuffende kvartal. Heldigvis ser det ikke ut til at markedet er enig med meg ettersom aksjekursen har steget 45,74 prosent fra rapporteringsdag.

Mine tanker om selskapet fremover

Til tross for at selskapet ikke har levd opp til mine forventninger etter mitt første kjøp 19. juni, har jeg valgt å beholde aksjen. På det meste var jeg ned over 30 prosent, og da må jeg innrømme at jeg sterkt vurderte et salg. Dette har et par grunner, for det første faller ikke selskapet innenfor min strategi da de ikke betaler utbytte. For det andre var jeg usikker på hvordan fremtiden for selskapet ble. Når så mye av selskapsverdien er i fremtidige kontantstrømmer er det mer usikkerhet knyttet til caset. Jeg ga det allikevel et par kvartalsrapporter før jeg skulle selge, og venter spent på rapporten for både fjerde kvartal og første kvartal 2021. Det er også spennende å se hvordan vaksineringen slår ut på kursen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *