XXL – En internasjonal sportsgigant

Etter oppfordring fra en trofast leser har jeg verdivurdert XXL, og jeg kommer frem til at selskapet er relativt rettferdig priset.

Om selskapet

XXL har siden 2000 blitt Norges klart største, og vokser fortsatt i rekordfart. I følge sine nettsider har de totalt 57 varehus i Norden, fordelt på 27 i Norge, 21 i Sverige, 9 i Finland og nettbutikk i Danmark. Satsingen er på stort utvalg av kjente merkevarer til lave priser. Gjennom effektiv selskapsstruktur og god logistikk har de knust all norsk motstand, og ekspandert kraftig i Skandinavia. De siste fem årene har omsetningen vokst med hele 216 prosent.

Jeg forventer at veksten vil avta noe de neste fem årene, og at langsiktig vekst ligger på 3 prosent, noe over økonomien generelt. Selskapets kostnader vil være relativt stabile, med varekostnader på 60 prosent av inntekter mens lønnskostnader vil øke noe de neste årene og ligge rundt 16 prosent av inntekter.

Jeg antar at avskrivningene øker noe i 2017, grunnet en dårlig skandinavisk vinter og antagelser om at noe av varelageret må skrives ned i verdi, ellers antas det av avskrivningen ligger på rundt 2 prosent på lang sikt. Andre driftskostnader antas å være stabile på rundt 13,5 prosent.

Selskapet hadde i 2016 høye finansinntekter, jeg tror dette vil konvergere mot 2 prosent, som er rundt det selskapet lå på i 2014 og 2015. XXL har lite langsiktig rentebærende gjeld, og rentekostnader utgjør følgelig bare rundt 0,25 prosent av inntekter. Andre finanskostnader, som blant annet inkluderer endringer i valutakurser, antas å være noe høyere enn før grunnet videre ekspandering i utlandet, og vil gå fra 5 prosent i 2017 til 3 prosent i 2021.

Utbytte

I 2015 og 2016 var utbyttet på 2 kroner per aksje, på henholdsvis 65 og 54 prosent av profitten for året. Dette ligger litt over målet til selskapet på en utbetaling mellom 40 og 50 prosent. Jeg antar at utbytte vil ligge på 40 prosent i 2017, tilsvarende 1,28 kroner aksjen. For de fire neste årene antas det at utbytte vil være 1,69 kroner, 2,10 kroner, 2,08 kroner og 2,12 kroner.

Sett i lys av selskapets verdiskapning vil det ikke overraske meg om utbytte i fremtiden vil øke fra mine estimater på 50 prosent av profitt, til 70 prosent.

Balansen

De største endringene i balansen er at varelageret vil stige fra dagens nivå på 33,4 prosent av inntekten til rundt 37,50 prosent av inntekten i 2021. Kundefordringer vil stige fra 3,55 prosent til 6 prosent. Andre fordringer vil stige fra dagens nivå på rundt 1 mrd til 2,5 mrd i 2021. Dette inkluderer all langsiktig gjeld, og brukes for å finansiere nye butikker. Kortsiktig gjeld vil i sin helhet gå fra 2 mrd til rundt 1.5 mrd i 2021.

Oppsummering

Selskapets verdi, gitt vekst på henholdsvis 10, 7,5, 5, 3 og 2 prosent over de neste 5 årene, mens langsiktig vekst ligger på 3 prosent. Verdien av selskapet er da 85,70 kroner per aksje, en oppgang fra nåværende nivå på 5,48 prosent. Dersom First Chicago-verdivurdering foretas, der en vekter tre mulige scenarier. Dersom en antar følgende sannsynligheter 15, 70 og 15 prosent med tilhørende langsiktig vekst på 5, 3 og 1,5 prosent, vil selskapets aksjekurs være 92,05 kroner, en oppgang på 7,41 prosent.

Alt i alt ser jeg på XXL som en stabil merkevare, men med noen av de samme utfordringene som Kid, selskapet har nemlig liten annen verdi i balansen enn varelager og merkevare. Det kan også knyttes noe usikkerhet til selskapets lønnsomhet i nye markeder, denne veksten er allerede priset inn i aksjen.

Min anbefaling er at aksjen bør holdes.

Bilder

Oversikt

Regnskap

Balanse (1, 2, 3 & 4)

Free Cash Flow (1 & 2)

First Chicago

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 tanker om “XXL – En internasjonal sportsgigant”